zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798/7 (bývalá mateřská škola - jesle).

MAPY.CZ »»»
Popis cesty »»»

objekt KCR z Marxovy ulice
objekt KCR z Marxovy ulice
Prohlídka našich prostor»»»

Co pro nás můžete udělat?

Pokud se Vám naše zaměření líbí, můžete nám nabídnout svoji pomoc nebo finanční podporu.
Více o možnostech naší podpory »»»

GIVT.cz

Spolu pro MC

Kdo nás podporuje?

Pravidelně aktualizovaný seznam těch, bez kterých bychom nemohli realizovat aktivity, které děláme.
více »»»

sluníčko

ProjektyMateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2018

Tento průběžný projekt je zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů.

V prvním čtvrtletí byly realizovány poradenské aktivity pro rodiče, kluby rodičů 2x týdně a příprava předškoláků (grafomotorika, logopedické aktivity, prohlubování znalostí a dovedností předškoláků). Vzhledem k nastalé finanční situaci byl však od dubna provoz omezen jen na jednorázové akce a 1x týdně "klub rodičů s dětmi" (na bázi svépomocné skupiny).

Projekt podpořili: Ústecký kraj částkou 31.333,33 Kč, MPSV Rodina částkou 393.368,- Kč, Statutární město Most částkou 35.000,- Kč, Mgr. Eva Čenkovičová a Mgr. Leo Steiner finančním darem, Kočárky Beruška, Certifikovaná obuv Žirafa, Superpotravina Most, Česká hračka, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Pomoc z přírody, časopisy Dráček a Pastelka nefinančním darem. SIAD Czech heliem a balonky pro děti + finančním darem. Slevu na poskytnuté služby věnovali: Hudebniny Most – Tymos, Josef Dvořák – Česká pojišťovna a Techsoup ČR. Představení pro děti zdarma - Divadlo Rozmanitostí.

Ústecký kraj MPSV SIAD

Mostecké rodinné ekoHRÁTKY 2018

Statutární město Most podpořilo již 5. rokem projekt Mostecké rodinné eko(HRÁTKY) 2018, a to částkou Kč 50.000,- . Projekt byl podpořen i ze strany MPSV Rodina a Ústeckého kraje v rámci projektu Mateřské centrum Barborka. EkoHRÁTKY nabízí rodinám zdarma akce, při kterých se posilují rodinné vazby společnou prací a aktivně stráveným časem, při kterém se dozvědí mnoho zajímavého a navíc se pobaví, rodiče posílí své výchovné kompetence, upevní se vzájemné rodinné vazby. Lektorka programů: Bc. Lucie Vogelová.

MPSV Ústecký kraj

Mostecké rodinné ekoHRÁTKY 2017

Statutární město Most z prorodinné komise opět podpořilo projekt Mostecké rodinné ekoHRÁTKY, který realizujeme již 4. rokem. Tentokrát město darovalo částku 40.000,- Kč. Pro tento rok podporuje projekt ekoHRÁTEK i MPSV z dotačního programu Rodina a Ústecký kraj v rámci projektu Mateřské centrum Barborka. EkoHRÁTKY nabízí rodinám zdarma akce, při kterých se posilují rodinné vazby společnou prací a aktivně stráveným časem, při kterém se dozvědí mnoho zajímavého a navíc se pobaví, rodiče posílí své výchovné kompetence, upevní se vzájemné rodinné vazby. Lektorka programů: Bc. Lucie Vogelová.

MPSV Ústecký kraj

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2017

Tento průběžný projekt je zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů (rodičovské vzdělávání vč. tréninkových aktivit, rodičovské kluby, pomoc s přípravou předškoláčků vč. procvičování grafomotoriky apod., aktivity pro celou rodinu - jednorázové akce, zdarma poradenské aktivity). Projektem chceme pomoci rodinám vytvořit bezpečný a spokojený domov pro všechny její členy – poskytujeme inspiraci, radu, zázemí, pomoc v případě potíží (výchova, vztahy, finance aj.). Půjčujeme odbornou literaturu, zveřejňujeme zajímavé informace pro rodinu na našich stránkách i Facebooku.

Projekt podpořili: Ústecký kraj částkou 41.818,- Kč, Amazon částkou 22.550,- Kč, MPSV Rodina částkou 480.125,- Kč, Statutární město Most částkou 42.000,- Kč, Rossmann - drogerie a parfumerie - formou hmotného daru, Kočárky Beruška, Mgr. Eva Čenkovičová, Mgr. Leo Steiner finančním darem, Radek Chmel (www.fotochmel.cz) a SIAD nefinančním darem. Slevu na poskytnuté služby věnovali: Hudebniny Most – Tymos, Josef Dvořák – Česká pojišťovna a Techsoup ČR.

Ústecký kraj MPSV
Rossmann inspiruje

Mostecké rodinné ekoHRÁTKY 2016

Statutární město Most z prorodinné komise opět podpořilo pro tento rok projekt Mostecké rodinné ekoHRÁTKY, který realizujeme již 3. rokem. Tentokrát město darovalo částku 38.000,- Kč. Tento projekt v roce 2016 podporuje i MPSV z dotačního programu Rodina v rámci projektu Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru. EkoHRÁTKY nabízí rodinám zdarma akce, při kterých se posilují rodinné vazby společnou prací a aktivně stráveným časem, při kterém se dozvědí mnoho zajímavého a navíc se pobaví. Odborně projekt zajistila opět Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. - absolventka oboru krajinná a aplikovaná ekologie České zemědělské univerzity v Praze a Ing. Jana Stránská.

MPSV

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2016

Tento průběžný projekt je zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů (rodičovské vzdělávání vč. tréninkových aktivit, rodičovské kluby, pomoc s přípravou předškoláčků vč. procvičování grafomotoriky apod., aktivity pro celou rodinu - jednorázové akce, zdarma poradenské aktivity). Projektem chceme pomoci rodinám vytvořit bezpečný a spokojený domov pro všechny její členy – poskytujeme inspiraci, radu, zázemí, pomoc v případě potíží (výchova, vztahy, finance aj.). Půjčujeme odbornou literaturu, zveřejňujeme zajímavé informace pro rodinu na našich stránkách i Facebooku.

Projekt podpořili: Ústecký kraj částkou 31.428,- Kč, Statutární město Most (sociální komise) částkou 34.000,- Kč a MPSV ČR z dotačního programu Rodina částkou 499.278,- Kč, dále: Rossmann - drogerie a parfumerie - formou hmotného daru, Kočárky Beruška a Mgr. Leo Steiner finančním darem, Intermost Most (www.intermost.cz) a Radek Chmel (www.fotochmel.cz) nefinančním darem. Slevu na poskytnuté služby věnovali: Hudebniny Most – Tymos, Josef Dvořák – Česká pojišťovna a Techsoup ČR.

MPSV Ústecký kraj
Rossmann inspiruje

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2015

Jde o průběžný projekt Krušnohorského centra zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů (rodičovské vzdělávání vč. tréninkových aktivit, rodičovské kluby, pomoc s přípravou předškoláčků vč. procvičování grafomotoriky apod., aktivity pro celou rodinu - jednorázové akce, zdarma poradenské aktivity). Projektem chceme pomoci rodinám vytvořit bezpečný a spokojený domov pro všechny její členy – poskytujeme inspiraci, radu, zázemí, pomoc v případě potíží (výchova, vztahy, finance aj.). Půjčujeme odbornou literaturu, zveřejňujeme zajímavé informace pro rodinu na našich stránkách i Facebooku.

Pro tento rok nám poskytl dotaci Ústecký kraj ve výši 30.000,-, MPSV z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí Kč 474.255,-, statutární město Most - komise prorodinných aktivit a sociálních služeb v rámci programu Spoluúčast obce na dotačních titulech na rok 2015 Kč 34.000,- a Kočárky Beruška částku 1000,- Kč. United Energy přispěla na projekt MC z grantu "Kdo si hraje, nezlobí" částkou 25.000,- Kč a Severočeské vodovody a kanalizace a. s. částkou 15.000,-, finančně přispívá nemalou částkou (35.000,-) i Mgr. Leo Steiner a Česká pojišťovna nám opět poskytla slevu na pojistném organizace. Na pokrytí zbývajících provozních nákladů hledáme ještě další sponzory.

Projekt byl podpořen i nefinančně KZ systemem s.r.o. - montáž zvonků, Václavem Purchartem (TV transport) - zajištění reklamy v MHD na Mostecku a společností Rossmann - dar hygienických a úklidových potřeb. Financování projektu bylo též realizováno prostřednictvím projektu "Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě" (projekt financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR) formou čerpání mzdového příspěvku na asistentku péče o děti (v období 1/2015, resp. 8/2014 - 1/2015) - viz níže.

logo KZ system
logo SCVK
logo UE
logo Kdo si hraje
Rossmann inspiruje

MPSV Ústecký kraj

Mostecké rodinné ekoHRÁTKY 2015

Statutární město Most z prorodinné komise podpořilo částkou 50.000,- projekt Mostecké rodinné ekoHRÁTKY, který nabízí rodinám zdarma 3 akce a volně navazuje na loňské 2 akce Ekohrátek, které opět odborně zajistila Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. - absolventka oboru krajinná a aplikovaná ekologie České zemědělské univerzity v Praze a Ing. Jana Stránská.

Most-přátelský rodině
SPOLU PRO MC

Mateřské centrum Barborka se zapojilo v květnu 2014 do projektu Spolu pro mateřská centra, který vyrostl z potřeb mateřských center (MC) a jim NA MÍRU. Síť MC vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobjedou, nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. Potřeby center (tříděno dle krajů) najdete na stránkách projektu. Tímto projektem vyzývá Síť MC veřejnost, velké i menší firmy a vůbec všechny, kdo chtějí pomoci. Možná nemůžete přispět finančně, ale můžete věnovat VĚC, MATERIÁL NEBO SLUŽBU, kterou MC potřebují.

Spolu pro MC

Mostecké rodinné EKOHRÁTKY 2014

Statutární město Most z prorodinné komise podpořilo částkou 30.000,- projekt Mostecké rodinné EKOHRÁTKY, který nabídl rodinám zdarma dvě akce. EKOHRÁTKY jsme zaměřili na rodiny s úmyslem aktivizovat je v celé jejich šíři, podpořit je ve smysluplném trávení společného času, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci při plnění společných úkolů a zároveň jim nabídnout zajímavou zábavu i poučení spojené s poznáváním Mostecka hravou formou. Tento projekt přispěl k oslavám 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Projekt odborně zajistila Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. - absolventka oboru krajinná a aplikovaná ekologie České zemědělské univerzity v Praze a Ing. Jana Stránská.

Most-přátelský rodině

Dny pro mostecké rodiny 2014

Statutární město Most z prorodinné komise podpořilo částkou 4.000,- projekt Dny pro mostecké rodiny resp. úhradu materiálových nákladů akce Den pro rodinu aneb DEN NARUBY. Tento projekt byl zaměřen na posílení vzájemných rodinných vztahů (vč. prarodičů příp. dalších členů rodiny) - mj. u příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Díky tomuto příspěvku byla realizována akce "Den pro rodinu aneb Den naruby".

Most-přátelský rodině

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2014

Jde o průběžný projekt Krušnohorského centra zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů (rodičovské vzdělávání vč. tréninkových aktivit, rodičovské kluby, pomoc s přípravou předškoláčků vč. procvičování grafomotoriky apod., aktivity pro celou rodinu - jednorázové akce, zdarma poradenské aktivity). Projektem chceme pomoci rodinám vytvořit bezpečný a spokojený domov pro všechny její členy – poskytujeme inspiraci, radu, zázemí, pomoc v případě potíží (výchova, vztahy, finance aj.). Půjčujeme odbornou literaturu, zveřejňujeme zajímavé informace pro rodinu na našich stránkách i Facebooku.

Pro tento rok nám poskytl dotaci Ústecký kraj: 30.000,- Kč a Statutární město Most: 80.400,- + 20.000,- z daru velkých společností (United Energy,a.s.). Z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV jsme obdrželi dotaci 649 476,- Kč. Na provoz v r. 2014 přispěli též Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Severočeské doly, a.s., PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., KZ system s.r.o., Mgr. Leo Steiner a paní Svetlana Matějovská. Česká pojišťovna nám opět poskytla pro rok 2014/2015 slevu na pojistném organizace. Financování projektu bylo též zajištěno prostřednictvím projektu Rovná šance (projekt financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR) formou čerpání mzdového příspěvku na asistentku péče o děti (v období 5/2013 – 4/2014).

loga_sponzori

Komunitní centrum Litvínov - Janov

Projekt Oblastní charity v Mostě - z původní zvláštní školy, nyní opuštěné, bez využití, vznikne „Komunitní centrum Litvínov – Janov“. Objekt se zahradou bude sloužit k poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších služeb zejména vzdělávacích a volnočasových. Doba realizace: 30.6.2014 - 30.11.2015. Krušnohorské centrum je jedním z partnerů tohoto projektu (bez finančního podílu). Viz také dokument ke stažení (PDF).

logo


Projekt Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě

V tomto projektu Sítě mateřských center jsme byli osloveni s nabídkou spolupráce ohledně poskytování poradenství v našem MC v období 6/2013 - 2/2014 pro „Individuální program rozvoje“ a s tím souvisejícím administrativním zajištěním této aktivity i případným hlídáním dětí. Zároveň prostřednictvím tohoto projektu (příspěvek na mzdu) bylo zajištěno financování pečovatelky o děti 0 – 10 let (od 8/2014 do 1/2015). Více o projektu naleznete ZDE (www.materska-centra.cz).

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2013

Jde o průběžný projekt Krušnohorského centra zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů (rodičovské vzdělávání vč. tréninkových aktivit, rodičovské kluby, pomoc s přípravou předškoláčků vč. procvičování grafomotoriky apod., aktivity pro celou rodinu - jednorázové akce, zdarma poradenské aktivity). Projektem chceme pomoci rodinám vytvořit bezpečný a spokojený domov pro všechny její členy – poskytujeme inspiraci, radu, zázemí, pomoc v případě potíží (výchova, vztahy, finance aj.). Půjčujeme odbornou literaturu, zveřejňujeme zajímavé informace pro rodinu na našich stránkách i Facebooku.

I v tomto roce přispěl jako první na úhradu nákladů MC Barborka Krajský úřad Ústeckého kraje - letos částkou Kč 30000,- na volné herny apod. vč. poradenství. Aktivity projektu Krušnohorské centrum pro rodinu – RC Barborka jsou však podpořeny především z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, a to částkou 518.282,- Kč, dále z Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb Statutárního města Mostu ve výši Kč 87.600,- a s financováním pomohly i Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Severočeské doly, a.s., Mgr. Leo Steiner a Nadace AGROFERT HOLDING. V obtížné situaci s dofinancováním projektu MC koncem roku pomohly opět Severočeské doly, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., Kočárky Beruška (Martina Kaplanová), United Energy,a.s. a KZ system s.r.o. Získané finanční prostředky poslouží (spolu s naším vlastním spolufinancováním - dary, příspěvky od uživatelů apod.) k financování nákladů na provoz mateřského - rodinného centra a jeho programů na podporu zdravé rodiny. Na realizaci projektu se podílely i další organizace svými dary, a to: Transport TV - p. Purchart nám poskytl reklamu v MHD zdarma, Orchident - dentální centrum pro nás realizovalo zdarma 2 přednášky o zubní hygieně, MUDr. Krhounková realizovala besedu zdarma a Česká pojišťovna nám poskytla pro rok 2013/2014 slevu na pojistném organizace. Financování projektu bylo též zajištěno prostřednictvím projektu Rovná šance (projekt financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR) formou čerpání mzdového příspěvku na asistentku péče o děti (v období 5/2013 – 4/2014).

MPSV Rodina
logo SCVK
Ústecký kraj
MPSV
Most-přátelský rodině
logo SDas
logo KZ system
logo První Mostecká
logo Agrofert
logo UE

Rovná šance

Od dubna 2012 (do března 2014) jsme společně Oblastní charitou Most partnery projektu "Rovná šance", jehož realizátorem je vzdělávací společnost Asista, s.r.o.. Projekt je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života, na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí v praxi a podpoře zkrácených či sdílených úvazků pro osoby pečující o dítě. V rámci projektu budou realizovány i rekvalifikační kurzy a podpořen vznik dotovaných míst.

Naše role spočívá v oslovení cílové skupiny (především rodičů), informování o možnostech a poradenství v rámci projektu, účasti a přípravě workshopů a seminářů v rámci informační kampaně, šíření informačních materiálů a jiných výstupů kampaně mezi cílovou skupinou a veřejností a v zajišťování hlídání dětí.

Více...

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2012

Jde o průběžný projekt Krušnohorského centra zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů (rodičovské vzdělávání vč. tréninkových aktivit, rodičovské kluby, pomoc s přípravou předškoláčků vč. procvičování grafomotoriky apod., aktivity pro celou rodinu - jednorázové akce, zdarma poradenské aktivity). Projektem chceme pomoci rodinám vytvořit bezpečný a spokojený domov pro všechny její členy – poskytujeme inspiraci, radu, zázemí, pomoc v případě potíží (výchova, vztahy, finance aj.).

Na náklady MC Barborka přispěl dotací 20.000,- Krajský úřad Ústeckého kraje (volné herny) a částkou 350.678,- Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - oblast podpory rodiny pro rok 2012(rodičovské kurzy, speciální kluby rodičů - např. před/školáčci, poradenství, odborné konzultace apod.). Statutární město Most přispělo darem 20.000,- ze sociální komise (na provozní náklady), Kč 20.000,- z komise finanční (na zajištění provozu MC) a z komise prorodinných aktivit přispělo darem 17.800,- Kč. Na financování rozpočtu pro rok 2012 se podílí částkou Kč 25.000,- i United Energy, a.s. a částkou 5.000,- Severočeské doly a.s. Financování projektu bylo též zajištěno prostřednictvím projektu Rovná šance (projekt financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR) formou čerpání mzdového příspěvku na asistentku péče o děti (v období 5/2013 – 4/2014). Získané finanční prostředky poslouží (spolu s naším vlastním spolufinancováním - dary, příspěvky od uživatelů apod.) k financování nákladů na provoz mateřského - rodinného centra a jeho programů na podporu zdravé rodiny.

MPSV Rodina
Ústecký kraj
MPSV Rodina
Most-přátelský rodině
logo UE
logo SDas

Rodina v pohodě - rok 2011

Projekt je zaměřen na sociální rehabilitaci rodin s handicapovanými dětmi. Ve spolupráci s odborníky (speciální pedagog, canisterapeut a lektoři) nabízí projekt čerpání užitku z terapeutických/rehabilitačních aktivit: muzikoterapie, sportovně-rehabilitačních aktivit, ergoterapie či arteterapie a animoterapie (terapie-rehabilitace se psy a koňmi, ev. dalšími zvířaty).
Projekt financovalo Statutární město Most (dar 16.800,- Kč). Realizace byla možná též díky "Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. Teplice" - dar 3000,- Kč na dopravu klientů do Svinčic na koníky a Oseka na Minifarmu.

Most-přátelský rodině

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2011

Jde o průběžný projekt Krušnohorského centra zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů (rodičovské vzdělávání - přednášky či besedy, rodičovské kluby, pomoc s přípravou předškoláčků, pohybové a hudební kroužky, aktivity pro celou rodinu - jednorázové akce, zdarma poradenské aktivity). Projektem chceme pomoci rodinám vytvořit bezpečný a spokojený domov pro všechny její členy – poskytujeme inspiraci, radu, zázemí, pomoc v případě potíží (výchova, vztahy, finance aj.).

Na náklady MC Barborka přispělo dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2011 z Programu na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti (338.662,- Kč), dále Krajský úřad Ústeckého kraje (50.000,- Kč) a Statutární město Most (48.000,- Kč). Tyto finanční prostředky poslouží (spolu s naším vlastním spolufinancováním - dary apod.) k financování nákladů na provoz mateřského centra a jeho programů.

MPSV Rodina
Ústecký kraj
MPSV Rodina
Most-přátelský rodině

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2010

Tento průběžný projekt Krušnohorského centra je zaměřený na prevenci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc rodičům s výchovou dětí a upevněním vzájemných rodinných vazeb a vztahů (rodičovské vzdělávání - přednášky či besedy, rodičovské kluby, pomoc s přípravou předškoláčků, pohybové a hudební kroužky, aktivity pro celou rodinu - jednorázové akce, zdarma poradenské aktivity). Projektem chceme pomoci rodinám vytvořit bezpečný a spokojený domov pro všechny její členy – poskytujeme inspiraci, radu, zázemí, pomoc v případě potíží (výchova, vztahy, finance aj.).

Pro rok 2010 se nám tentokrát podařilo získat dotaci na provoz MC Barborka nejen od MPSV z Programu na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti (252.811,- Kč) a Statutárního města Most (45.000,- Kč), ale i od Ústeckého kraje (100.000,-). Tyto finanční prostředky slouží (spolu s naším vlastním spolufinancováním - dary apod.) k financování nákladů na provoz mateřského centra a jeho programů. Více...

Rodina a práce se dá spojit

Od 1. září 2009 jsme, společně Oblastní charitou Most, partnery projektu "Rodina a práce se dá spojit", jehož realizátorem je vzdělávací společnost Asista. Více...

Miniškolka při KCR

Od září 2009 jsme realizovali pilotní projekt "Miniškolka při KCR", který financoval Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, a to částkou Kč 1.891.516,40. Cílovou skupinou byli rodiče (matky, otcové, samoživitelky/-é), kteří k aktivnímu vyhledávání zaměstnání (psaní životopisu, kontaktování zaměstnavatelů, osobní pohovory apod.) či k dalšímu vzdělávání, které jim umožní lepší uplatnění na trhu práce (rekvalifikace aj. vzdělávací kurzy) potřebují pohlídat své dítě/děti a nemají možnost dát ho do školky či zajistit jiné hlídání. Více...

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2009

I v roce 2009 se nám podařilo získat dotaci od MPSV z Programu na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti (184.800,- Kč), který spolu s dotací od Magistrátu města Mostu (93.700 Kč) kryje nejnutnější náklady na provoz mateřského centra. Více...

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2008

Jde o pokračování projektu MPSV - program na podporu rodiny - Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti, který opět hradí náklady na provoz MC Barborka v r. 2008. Finanční podpora MPSV pro tento rok činila 132.000,-. Na spolufinancování projektu mateřského centra pro rok 2008 se podílel i Magistrát města Mostu, a to částkou 76.000,- Kč. Více...

Rozvoj mateřského centra Barborka

Jedním ze dvou úspěšných zástupců ústeckého kraje je i mostecké mateřské centra Barborka, jenž provozuje Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s., a které bylo podpořeno při žádosti o nadační příspěvek Nadace VIA z prostředků programu "Procter&Gamble pro mateřská centra".
více...

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru - rok 2007

Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny - Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. je zaměřen na provoz Mateřského centra Barborka a dalších rodinných aktivit...
více...

Workcentrum

Projekt reaguje na situaci v regionu mostecká a chomutovská v oblasti zpřístupnění trhu práce ženám. Reflektuje neexistenci konkrétního místa, které by slučovalo prvky vzdělávacího zařízení, mateřského centra, agentury práce a poradenského místa včetně prvků krizové intervence a sociální pomoci a zároveň bylo určené ženám. S cílem naplnit tuto potřebu bylo vytvořeno projektové partnerství vzdělávacího zařízení Asista, s.r.o., Krušnohorského centra pro rodinu a Oblastní charity v Mostě.
více...

Rozvoj Krušnohorského rodinného centra a jeho navazujících služeb

V září 2006 jsme začali projekt, jehož jsme realizátorem a který je podpořen Globálním grantem realizovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Hlavním cílem tohoto projektu je posílení kapacity organizace a rozvoj vnějších vztahů, a pomoc reintegraci matek na trh práce.
více...

Projekt SUPORT

má v Akci 2 za cíl vytvořit model systémové podpory vzdělávání a reintegrace na trh práce znevýhodněné skupiny žen, pečujících o děti do 15 let věku.
více...

Ženy podnikatelky

Projekt významně napomáhá řešení velké části cílů a priorit obsažených v souvisejících strategických dokumentech, kterými jsou řešení problémů zaměstnanosti, podpora podnikání a hospodářství regionu.
více...

Asistence v sociálně slabých rodinách

Od listopadu 2005 jsme partnery projektu, jehož realizátorem je Oblastní charita Most a který má název Asistence v sociálně slabých rodinách. Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie, konkrétně z programu Phare 2003, Rozvoj lidských zdrojů. V rámci tohoto projektu můžeme, nabídnout pomoc občanům města Mostu, Chomutova, Oseka a Duchova.
více...