zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
sluníčko

Projekty

ROVNÁ ŠANCEProjekt „Rovná šance“
Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00312
Projekt spadá do oblasti podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Zahájení 1.4.2012 Ukončení 31.3.2014
Nositel: Asista, s.r.o.
Partneři: Krušnohorské centrum pro rodinu, Oblastní charita Most

Projekt je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života, na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí v praxi a podpoře zkrácených či sdílených úvazků pro osoby pečující o dítě. V rámci projektu budou realizovány i rekvalifikační kurzy a podpořen vznik dotovaných míst. Tentokrát je však nejdůležitějším cílem (oproti dříve realizovaným projektům v této oblasti) motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných příležitostí v praxi, podpoře zkrácených či sdílených úvazků (i díky dotovaným pracovním místům) apod. - rekvalifikační kurzy pro rodiče nejsou hlavní aktivitou projektu.

Více o obsahu projektu a jeho aktivitách se dozvíte ZDE (dokument ve Wordu).
Prezentace - informace pro účastníky projektu ZDE (dokument v Powerpointu).


V rámci projektu budou probíhat během července až září informační schůzky s potenciálními účastníky projektu, workshopy na témata rovných příležitostí a bude zahájena činnost tzv. "poradenského centra", kde se klienti projektu dozví mnoho užitečných informací. Poté budou zahájeny první rekvalifikační kurzy (zhruba v 11/2012).

Přehled kontaktů pro bližší informace:
Organizační pracovník KCR - Ilona Radicsová, kcpr.mo@volny.cz; tel. 777 642 593
Pracovní poradce - Asista - Andrea Humpolcová a.humpolcova@asista.cz; tel.734 441 604, 417 639 334, kontaktní pracoviště: Budova D - DHO (u Úřadu práce v Mostě), Ul. Budovatelů 1987, 2. patro
Manažer projektu - Bc. Roman Kysela, kysela@wm.cz; tel.: 736 630 981


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.