zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
sluníčko

Projekty

RODINA A PRÁCE SE DÁ SPOJITProjekt „Rodina a práce se dá spojit“
registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00217
Projekt spadá do oblasti podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Zahájení 1.9.2009 Ukončení 31.8.2011
Nositel: Asista, s.r.o.
Partneři: Krušnohorské centrum pro rodinu, Oblastní charita Most

Více se o obsahu projektu a jeho aktivitách dozvíte ZDE (dokument ve Wordu).

Po dohodě s Úřady práce v Mostě a v Chomutově předpokládáme zahájení prvních rekvalifikačních kurzů od začátku listopadu 2009.

Přehled kontaktů pro bližší informace:
Manažer projektu - Bc. Roman Kysela, kysela@wm.cz; tel.: 736 630 981
Job asistentka Most – Marcela Helena Marková, markova@asista.cz; tel. 417 639 347
Job asistentka Chomutov – Naďa Grundová, grundova@asista.cz; tel. 736 630 982
Organizační pracovník KCR - Ilona Radicsová, kcpr.mo@volny.cz; tel. 777 642 593


Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.


„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.