zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
sluníčko

Projekty

Ženy podnikatelky
Projekt významně napomáhá řešení velké části cílů a priorit obsažených v souvisejících strategických dokumentech, kterými jsou řešení problémů zaměstnanosti, podpora podnikání a hospodářství regionu. Vlastní implementace projektu, zaměřeného na rozvoj lidských zdrojů ohrožené skupiny obyvatelstva na trhu práce bude rozdělen do těchto základních částí: organizace workshopů, certifikovaných vzdělávacích kurzů „Podnikatelské minimum“, pracovní stáže ve firmách, vyhotovení tištěného a elektronického (metodou e-learning) manuálu „Průvodce žen podnikáním„. Cílovou skupinu tvoří ženy registrované na úřadech práce a ženy na mateřské dovolené, které uvažují o zahájení či obnovení vlastní podnikatelské činnosti. Realizace projektu bude probíhat díky kvalitní síti partnerů na celém Území Ústeckého kraje.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.