zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
sluníčko

Projekty

WORKCENTRUM


Projekt „Workcentrum – pomoc při uplatnění žen na trhu práce“
číslo CZ.04.1.03/2.2.15.3. realizovaný opatřením 3.2.2.
Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce


Zahájení 1.1. 2007 Ukončení 30.8. 2008 Prodloužení do 31. 10. 2008
Nositel: Asista, s.r.o.
Partneři: Krušnohorské centrum pro rodinu, Oblastní charita Most

Projekt byl určen pro ženy uchazečky a zájemkyně o zaměstnání s bydlištěm v okrese Most a Chomutov. Šlo o ženy absolventky, ženy ve věku nad 50 let, ženy vracející se na trh práce, ženy se zdravotním postižením, ženy (i muže) pečující o děti předškolního a školního věku, případně, začínající podnikatelky.

Cílem projektu bylo pomoci ženám při uplatnění se na trhu práce a to prostřednictvím zřízení a fungování dvou WORKCENTER v Mostě a Chomutově. V těchto centrech proběhly rekvalifikačních kurzy a byla zde poskytována osobní asistence a poradenství při hledání pracovního uplatnění. Projekt trval 22 měsíců a probíhal od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2008. V průběhu projektu bylo realizováno celkem 15 rekvalifikačních kurzů akreditovaných u MŠMT ČR. Rekvalifikačních kurzů se zúčastnilo celkem 180 osob, z nichž 61 žen našlo pracovní uplatnění během trvání projektu. Součástí projektu bylo 6 workshopů a jeden závěrečný seminář.

Vedle rekvalifikací bylo v rámci projektu poskytováno sociální poradenství ženám, které byly v tíživé sociální a životní situaci. Tuto činnost zajišťovali sociální asistenti a asistentky Oblastní charity Most, kteří tak poskytli 289 konzultací a poradenských kontaktů. Součástí projektu byla i tzv. doprovodná opatření v podobě hlídání dětí v dětském koutku během výuky a úhrada cestovného během výuky.

Na projektu úzce spolupracovaly Úřady práce v Mostě a v Chomutově.
Přehled realizovaných kurzů:

• Obsluha osobního počítače 8x
• Písař(ka) 4x
• Dispečer(ka) logistiky 2x
• Obchodní asistent(ka) podnikatele 1x

Více informací o projektu, jeho průběhu, výstupech a výsledcích včetně popisu zkušeností z oblasti zaměstnávání žen se můžete dočíst zde (dokument PDF)


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.