zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
sluníčko

Projekty

Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru

Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny - Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti, a je zaměřen na provoz Mateřského centra Barborka a dalších rodinných aktivit sdružení. Je financován ze zdrojů MPSV dotací ve výši 120 tis. Kč a hradí částečně mzdové a režijní náklady organizace pro rok 2007. Projekt se týká oblasti péče o rodiny s malými dětmi v našem městě a zajišťuje částečně běžný chod MC.


MPSV Rodina
MPSV Rodina