zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
sluníčko

Projekty

Rozvoj Krušnohorského rodinného centra a jeho navazujících služeb

V září 2006 jsme začali naplňovat projekt, jehož jsme realizátorem, a který je podpořen Globálním grantem v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Hlavním cílem tohoto projektu bylo posílení kapacity organizace, rozvoj vnějších vztahů a pomoc reintegraci matek na trh práce.

Kroky vedoucí k těmto cílům jsou:
- vybrat vhodného sociálního pracovníka v přímém kontaktu s cílovou skupinou a jeho práci profesionalizovat (dosud jde většinou o dobrovolnickou činnost),
- poskytnout mu vhodné vzdělání formou školení a seminářů,
- zprostředkovat mu získávání zkušeností formou dvou krátkodobých stáží (2 - 3 dny) v jiných, dlouhodoběji činných organizacích z této oblasti,
- tento pracovník ve spolupráci s partnery projektu osloví v regionu cílovou skupinu, tj. matky s dětmi do 15 let (letáky, místní tisk, Úrad práce),
- zorganizovat semináře a školení pro maminky s tím, že se v Krušnohorském centru mohou maminky v učebně vzdělávat a v herně je postaráno o jejich děti,
- poskytnout asistenci maminkám při zařazování na trh práce (poradenství, oslovení případných zaměstnavatelů),
- zpracování jednoduché příručky o možnostech trhu práce v regionu pro matky s dětmi, - tuto příručku poskytovat cílové skupině,
- vytvořit cílové skupině (maminkám) kvalitní zázemí v Krušnohorském rodinném centru v podobě IT zázemí (včetně připojení na internet, kopírky, apod.), zázemí pro děti a jejich program, apod.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.