zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
sluníčko

Projekty

Asistence v sociálně slabých rodinách
Od listopadu 2005 jsme partnery projektu, jehož realizátorem je Oblastní charita Most a který má název Asistence v sociálně slabých rodinách. Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie, konkrétně z programu Phare 2003, Rozvoj lidských zdrojů. V rámci tohoto projektu můžeme, nabídnout pomoc občanům města Mostu, Chomutova, Oseka a Duchova.

Tento projekt se zaměřuje na jednu z nejohroženějších skupin společnosti, kterou jsou matky, často samoživitelky s nízkým vzděláním. Cílem projektu není pouhá pomoc v udržení sociální situace na takové úrovni, aby nedocházelo ke zhoržení situace až k sociálnímu vyloučení, ale hlavně zvýšení šancí ženy nebýt závislá na pomoci druhých, na pomoci a kontrole institucí, v ideálním případě ani na naší službě. Rozdílů oproti předchozímu pojetí této služby jak ji známe je několik. Dva jsou však zásadní s klientkami se pracuje na tom, aby se zvýšily šance ženy při hledání a nalezení zaměstnání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.