zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798/7 (bývalá mateřská škola - jesle).

MAPY.CZ »»»
Popis cesty »»»

objekt KCR z Marxovy ulice
objekt KCR z Marxovy ulice
Prohlídka našich prostor»»»

GIVT.cz
Spolu pro MC

Odkazy

Linky bezpečí apod.

Bezplatná anonymní linka SENIORŮ - tel. 800 200 007 (všední dny a o vánočních svátcích v čase od 8 – 20hod.) - i pro osoby pečující o seniory a osoby v krizi
Linka bezpečí pro děti - bezplatný tel.: 116 111 (nepřetržitě 24 hod.) nebo
chat: chat.linkabezpeci.cz (každý den od 15 do 19 hodin a o víkendech i od 9 do 13 hodin), e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Rodičovská linka Linky bezpečí- tel. 840 111 234 ("bílá linka": 1,60 Kč/min. včetně DPH, každý všední den odpoledne: pondělí až čtvrtek: 13–19 hod., pátek: 9–15 hod.)
Modrá linka pro mládež- Linka důvěry nejen pro mládež, denně od 9.00 do 21.00 hod. - tel. 549 241 010, 608 902 410 (tel. - cena dle tarifu vašeho operátora), také chat, skype, e-mail
Eda linka pro rodiče - tel.: 800 405 060 (středa, čtvrtek 9 - 17 hod.) - krizová bezplatná linka a chat pro rodiče dětí s postižením či ohrožením vývoje - psychologická podpora rodinám ve chvíli krize
Právní pomoc dětem a rodinám v krizi, linka pro svědky násilí na dětech, tel. 777 800 002 (středa 14-18 hod.), e-mail: lpp@nasedite.cz
Linka duševní tísně - Most - tel. 476 701 444, anonymní linka vč. možnosti bezplatného soc. poradenství v krizových situacích - po telefonu či osobně (pondělí od 11:30 do 17:30 bez objednání, návštěvy v ostatní dny nutno domluvit předem.
Anabell - poruchy příjmu potravy - každý všední den od 8 do 16 hodin na tel.: pevná linka: 848 200 210, mobil: 601 565 474 (platí se pouze cena vašemu operátorovi)
Umírání - Portál pro nemocné, pečující, pozůstalé vč. poradny odborníků, lékařů atd.

Dluhy:

Poradna při finanční tísni, o.p.s. - bezplatné, nezávislé poradenství, bezplatná pondělní telefonní linka 800 722 722
Občanská poradna Most - Diakonie - bezplatné poradenstí - sociálně právní pomoc - dluhy a exekuce - pracovně právní vztahy - nájemní vztahy a bydlení - rodinné a partnerské vztahy - ochrana spotřebitele - zdravotnictví a pojištění - občanské soudní řízení

První pomoc, prevence úrazů:

Záchranný kruh - o prevenci úrazů, první pomoci, šikaně, výukové materiály - interaktivně, testy (i pro děti - zábavně)
Chraňme naše děti - o bezpečnosti dětí v dopravě - výukové materiály, metodiky, videa (předškolní i starší děti)
Besip - o bezpečnosti (nejen) dětí v dopravě
Besip - interaktivní program - pro děti základních škol
Tým silniční bezpečnosti - bezpečnost a preventivní programy
Škoda hrou - interaktivní program pro děti - bezpečnost aj., kvízy

Bezpečnost na internetu:

Bezpečný internet (nejen) pro děti - rady, tipy, testy znalostí o bezpečnosti na internetu
Seznam se bezpečně (videa) - osvětová videa pro mládež (10 - 16 let) a rodiče/vychovatele ohledně (ne)bezpečí na internetu a řešení situací, do kterých se mohou dostat

Šikana (viz také výše linky bezpečí apod.):

Informační portál o problematice šikany na školách - stránky se věnují problematice šikany a pomáhají zejména žákům, rodičům a školám řešit problémy související s ní. Naleznete zde rady, jak šikanu rozpoznat, na koho se obrátit, a další užitečné informace.
Beatbulling - program proti šikaně (vzájemná pomoc a podpora mezi mladými lidmi) - pokud vás šikanují nebo vás něco naštvalo a nevíte, co dělat nebo s kým si promluvit...

Poruchy pozornosti, učení a chování, zdravotní aj. postižení:

Šance dětem - Info z oblasti ohrožených dětí - rady a pomoc v orientaci v problémové situaci, kterou právě řešíte
Seznam dávky pro rodiny se zdr. postižením, podmínky získání
Spektravox-prodejna - kompenzační pomůcky pro klienty se zrakovým, tělesným, sluchovým či kombinovaným postižením - možnost vyzkoušení, předvedení

Eda linka: tel. 800 405 060 - krizová bezplatná linka a chat (středa, čtvrtek 9 - 17 hod.) pro rodiče dětí s postižením či ohrožením vývoje - psychologická podpora rodinám ve chvíli krize
DYS centrum - problematika specifických poruch učení a chování
Odborné články - ADHD, logopedie, nadané děti, specifické poruchy učení, školní zralost, VPU a výuka cizích jazyků, jak se efektivně učit, relaxační cvičení

Portál ALFABET - internetový informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením - na stránkách naleznete informace, které mohou pomoci hledat řešení v situacích, vznikajících v životě s dítětem se zdravotním postižením. Portál se zabývá informacemi s ohledem na postižení tělesné, mentální a kombinované, ale i problematikou dlouhodobě nemocných dětí, dětí s metabolickými poruchami, po úraze nebo dětí s poruchou učení a chování. Je určen rodinám výše jmenovaných dětí ale také odborníkům pečujícím o tyto rodiny.
Středisko rané péče - pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám
Autistik - přehled organizací pomáhajících lidem s autismem
Centrum terapie autismu - pobočky, služby
SMP ČR - organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin vč. poradenství
Newron - terapeutický software zdarma - je zaměřen na podporu a rozvoj lidí s různými psycho-sociálními obtížemi se zdravotním postižením
DMA - kompenzační pomůcky vč. přehledu příspěvků ZP - e-shop + půjčovna, Praha
Kompletní domácí péče NADĚJE, Moskevská 508, Most - půjčovna kompenzačních pomůcek
Dr. Smart - prodej kompenzačních pomůcek - tel. 602265831, 608940430 (od podzimu 2015 v býv. KSČ, J. Průchy 1682/1, Most)

Poradny

Bezplatné poradenství - MC Barborka (viz Program akcí) - pedagogika/psychologie/ ošetřovatelství/výchovné problémy/právo (mimo trestního)
Hnutí za aktivní mateřství - brožura "Cesty ke spokojenému porodu"
Vaše výživné - bezplatná pomoc s vymáháním výživného + psychoporadna zdarma"
Občanská poradna Most - Diakonie - bezplatné poradenstí - sociálně právní pomoc - dluhy a exekuce - pracovně právní vztahy - nájemní vztahy a bydlení - rodinné a partnerské vztahy - ochrana spotřebitele - zdravotnictví a pojištění - občanské soudní řízení
Anabell - o poruchách příjmu potravy (vč. materiálů ke stažení)
Šance dětem - články předních odborníků pro rodiče o dětech, rodině...
Pedagogicko-psychologická poradna, Most
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Most
Dlouhá cesta - pomoc při úmrtí dítěte jakéhokoliv věku
Prázdná kolébka - pomoc při úmrtí dítěte před narozením nebo krátce po něm
Mateřská naděje - nadace - neplodnost a s ní související oblasti
Přirozené plánování rodičovství - přirozené plánování rodičovství, pomoc při snaze otěhotnět

Sdružení pěstounských rodin - o problematice ohrožených dětí, NRP, služby pro pěstouny, dotazy, diskuze
Hledáme rodiče - příručka pro pěstouny (ke stažení)
Dobrá rodina - péče o pěstouny a jejich doprovázení
Adopce - informace o NRP, články, statistiky, příběhy
Centrum pro náhradní rodinnou péči Terezín - poradna

Právo na dětství - rady - práva dětí - pro dítě, rodiče i odborníky
Veřejný ochránce práv
Veřejný ochránce práv, stránky pro děti a náctileté
- bezplatné, nezávislé informace a poradenství v oblasti zdraví
Úmluva o právech dítěte - UNICEF
Quality4Children - standardy pro děti vyrůstající mimo vlastní rodinu
Poradenská linka D-testu o bydlení - tel.: 299 149 009 (9 - 17 hod.)
Manuál občanské sebeobrany proti exekucím (ProALT) - ke stažení: ZDE (dokument PDF)
Život bez dluhů - finance, vzdělávání, zaměstnání, test finanční gramotnosti...
Sdružení českých spotřebitelů (Konzument) - základní informace pro spotřebitele o jeho právech, povinnostech, publikace ke stažení

Drogová problematika:

Pobavme se o alkoholu-jak o něm mluvit s dětmi aj.
Drogy-info
Klinika adiktologie
Ústav farmakologie 3. LF UK

Kam s dětmi? Tipy pro volný čas (akce, výlety...):

Můžete též sledovat náš FB, kde sdílíme aktuální tipy.


Baby on line - místa, aktivity, akce
Kam s dětmi - místa, aktivity, akce
Pěkný den - místa, aktivity, akce
E-koutky - místa, dětské koutky přátelské rodině

Další odkazy

Jakou hru - Recenze, rizika, vzdělávací potenciál her, jak vybrat nejvhodnější hru pro vaše dítě
SZU - poznejte rizika svého životního stylu - Státní zdravotní ústav - testy, brožury o prevenci, odkazy
Výživa v nemoci - děti i dospělí
Výživa dětí - odborníci radí
Potraviny na pranýři - závadné potraviny
Co jíme? - info o potravinách
Margit - odborný průvodce zdravím a výživou
Jak sestavit vyvážený jídelníček (STOB)
Předškoláci
Budulínek - ochrana dětí před nebezpečnými výrobky
Děti, pleny a životní prostředí - jak jsme počítali
Čekací doby na zdrav. zákroky
Léky - informace
Baby online - odborně garantovaný portál zaměřený na těhotenství a péči o dítě, praktický průvodce moderních rodičů
AZ RODINA.cz – informační portál (nejen) pro rodiče (vč. poradenství odborníků)
eMimino (vč. širokého poradenství odborníků)
Rodina - Každodeník o dětech i rodičích
Střípky
Pěkný den
Vaše děti (vč. poradenství odborníků)

Mostecko - magistrát, média aj.:

logo KPmM
Město Most - Obec přátelská rodině
Mostecké neziskové organizace
Mostecké televizní vysílání
Alfa TV - reportáže z MC Barborka aj.
Gama rádio - info z MC Barborka aj.
Mostecko on-line
Naše Mostecko

Další centra pro rodinu

Mateřská centra v ČR
Pojďte si k nám hrát - mateřské centrum I. Lhotákové
Středisko volného času + mateřské centrum
Dětská organizace Zálesák Most
Národní centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
Mateřské centrum KadaňNa co jsou dobrá MC?