zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most

Miniškolka při KCR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00413

Od září 2009 do sprna 2011 jsme realizovali pilotní projekt "Miniškolka při KCR", který financoval Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, a to částkou Kč 1.891.516,- prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života).


Projekt si kladl za cíl umožnit rodičům návrat do zaměstnání po rodičovské či mateřské dovolené, umožnit jim částečné pracovní úvazky a odstraňovat překážky, které jim v jejich snaze pracovat brání. To vše za cenu, která je dostupná i osobám s nízkými příjmy.

Cílovou skupinou byli rodiče (matky, otcové, samoživitelky/-é), kteří k aktivnímu vyhledávání zaměstnání (psaní životopisu, kontaktování zaměstnavatelů, osobní pohovory apod.) či k dalšímu vzdělávání, které jim umožní lepší uplatnění na trhu práce (rekvalifikace aj. vzdělávací kurzy) potřebují pohlídat své dítě a nemají možnost dát ho do školky či zajistit jiné hlídání.

K doprovodným aktivitám projektu patřila nabídka možnosti práce na počítači pro ty, kteří ho doma nemají nebo chtějí zajistit hlídání dětí, zatímco budou přes internet hledat zaměstnání či kontaktovat zaměstnavatele. Dále jsme nabídli skrze partnera projektu - Oblastní charitu Most - možnost doprovázení dětí např. z MŠ do Miniškolky apod. (např. při 1/2 úvazku rodiče) a možnost doprovázení k zaměstnavatelům, na úřady, apod. včetně sociálního poradenství. Organizovali jsme i přednášky a semináře ke zlepšení šance na uplatnění na trhu práce (Jak napsat životopis, Možnosti slaďování rodinného a pracovního života, Jaké zaměstnání je pro mě vhodné apod.).

Podmínky hlídání dětí (výňatek z provozního řádu): * důvodem hlídání musí být pracovní účely (hledání zaměstnání, účast na pracovním pohovoru či vzdělávacím kurzu, vyhledávání zaměstnání v internet. koutku apod.) * osoba předávající dítě musí mít občanský průkaz * max. doba hlídání je 4 hod. (bez možnosti spaní), věk dítěte 1 - 7 roků * vlastní svačina a pití pro dítě v přiměřeném množství * dítě musí být zdravé vč. povinného očkování * zaměstnanci Miniškolky mají právo odmítnout hlídání dítěte, které jeví známky nemoci apod. (teplota, kašel, opary, vši apod.) nebo v případě naplněnosti kapacity Miniškolky * cena: 20,-/1hlídání * z důvodu omezené kapacity Miniškolky je lepší domluvit hlídání předem (telefonicky či osobně) * možnost doprovázení dětí např. z MŠ do Miniškolky apod. (např. při 1/2 úvazku rodiče) * možnost doprovázení k zaměstnavatelům, na úřady, apod. + sociální poradenství * práce na PC z důvodu vyhledávání zaměstnání zdarma

Celý provozní řád ke stažení najdete: ZDE (dokument v PDF).
Více o závěrečné konferenci ve fotogalerii
Info o projektu a jeho výstupech - brožura ke stažení: ZDE (dokument v PDF)

Projekt "Miniškolka při KCR" je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.