zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt KCR z Marxovy ulice
objekt KCR z Marxovy ulice


button techsoup.cz
sluníčko

Kdo nás podporuje?

DONÁTOŘI V ROCE 2017:

- Ústecký kraj - finanční dotace - spoluúčast na projektu MC Barborka
- Statutární město Most - finanční podpora Závodů kočárků + záštita primátora, finanční podpora projektu MC Barborka a Motecké rodinné ekoHRÁTKY
- Amazon - finanční dar pro MC Barborka
- MPSV ČR - finanční dotace - spoluúčast na projektu MC Barborka
- Kočárky Beruška (pí Martina Kaplanová) - sponzorský dar
- Agentura baviče Vládi Hrona – dar webhostingu a domény
- Radek Chmel (www.fotochmel.cz) – foto na akci Závody kočárků
- Besip – spolupráce na akci Závody kočárků
- Český červený kříž – spolupráce na akci Závody kočárků
- Zdeněk Lukesle – moderování akce Závody kočárků
- Hudebniny Most – Tymos – sleva za ozvučení akce Závody kočárků
- Manželé Čenkovičovi – bezúplatná péče o zahradu
- Josef Dvořák – Česká pojišťovna – zajištění slevy na zákonném pojištění našeho spolku + podpora Závodů kočárků 2017
- Techsoup ČR - levný software
- Rossmann - dar hygienických potřeb
- Www.e-region.cz - web a FB E-region - mediální podpora
- Www.v-mostě.cz - web a FB Volný čas v Mostě - mediální podpora
- Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
- Mostecký deník - mediální podpora
- Mostecké listy on-line - mediální podpora
- PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
- GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma

DONÁTOŘI V ROCE 2016:

- Statutární město Most - dar na projekt MC Barborka, finanční podpora Závodu kočárků, dar počítače
- MPSV ČR - finanční dotace - spoluúčast na projektu MC Barborka
- Ústecký kraj - finanční dotace - spoluúčast na projektu MC Barborka
- Tereza Kantová – dar hraček
- Agentura baviče Vládi Hrona – dar webhostingu a domény
- Nakladatelství Portál a DharmaGaia – knihy pro rodiče
- Kočárky Beruška (pí Martina Kaplanová) - sponzorský dar + dar kočárku na akci Závody kočárků
- Intermost - Albakmen Most – zhotovení cedulí a jejich umístění na akci Závody kočárků
- Radek Chmel (www.fotochmel.cz) – foto na akci Závody kočárků
- Tým silniční bezpečnosti – spolupráce na akci Závody kočárků
- Český červený kříž – spolupráce na akci Závody kočárků
- Zdeněk Lukesle – moderování akce Závody kočárků
- Hudebniny Most – Tymos – sleva za ozvučení akce Závody kočárků
- Manželé Čenkovičovi – bezúplatná péče o zahradu
- Josef Dvořák – Česká pojišťovna – zajištění slevy na zákonném pojištění našeho spolku
- Techsoup ČR - levný software
- Rossmann - dar hygienických potřeb
- Www.e-region.cz - web a FB E-region - mediální podpora
- Www.v-mostě.cz - web a FB Volný čas v Mostě - mediální podpora
- Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
- Mostecký deník - mediální podpora
- Mostecké listy on-line - mediální podpora
- PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
- GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma

DONÁTOŘI V ROCE 2015:

- Statutární město Most - spoluúčast na projektu "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
- MPSV ČR - finanční dotace - spoluúčast na projektu "MC-RC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
- Ústecký kraj - finanční dotace - spoluúčast na projektu mateřského centra Barborka
- United Energy, a.s. - finanční dar pro MC Barborka v rámci grantu Kdo si hraje, nezlobí
- Kočárky Beruška (pí Martina Kaplanová) - finanční dar pro MC Barborka
- Techsoup ČR - levný software
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - finanční dar na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
- Rossmann - dar hygienických potřeb
- Albatros Media a.s. - dar časopisů, záložek a magnetek
- Mgr. Leo Steiner - finanční podpora
- Transport TV - p. Václav Purchart - reklama v HMD na Mostecku (červen 2015)
- Vydavatelství Mladá fronta - dar - časopisy Sluníčko aj. pro děti na akci Vláďa Hron čte pro Barborku a dar dětských knih v rámci projektu Spolu pro MC
- Vladimír Hron - moderátor, bavič - předčítání na akci Vláďa Hron čte pro Barborku
- KZ system s.r.o. - dodání a instalace zvonků
- Zaměstnanci a firma Linde Gas a.s., Ústí nad Labem – za celodenní dobrovolnickou výpomoc na zahradě
- Národní dobrovolnické centrum Hestia, Praha – za zprostředkování dobrovolnického dne
- JUDr. Jaroslava Andreaová - dobrovolná práce s klienty z počátku roku bez nároku na odměnu
- Www.e-region.cz - web a FB E-region - mediální podpora
- Www.v-mostě.cz - web a FB Volný čas v Mostě - mediální podpora
-Mostecký deník - mediální podpora
-Mostecké listy on-line - mediální podpora
- Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
- PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
- GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma
- Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz
- Paní MUDr. Kateřina Zemanová - dar - hračky pro děti, mikroskop...
- Paní Kamila Vítrová - dar - stolní hra pro děti
- Paní Ludmila Smetanová - výzdoba oken

MPSV Rodina
Most-přátelský rodině
Ústecký kraj
MPSV
SČVK
logo KZ system
logo UE
logo UE Kdo si hraje
Rossmann
Rossmann inspiruje
DONÁTOŘI V ROCE 2014:
MPSV ČR - finanční dotace - spoluúčast na projektu "MC-RC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Ústecký kraj - finanční dotace - spoluúčast na projektu mateřského centra Barborka
United Energy, a.s. - finanční dar pro MC Barborka prostřednictvím daru městu Most
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - finanční dar pro MC Barborka
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - finanční dary na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Severočeské doly a.s. - finanční dary na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
KZ system s.r.o. - finanční dar pro MC Barborka
Speciální stavby Most spol. s r.o. - finanční dar pro MC Barborka
Statutární město Most - spoluúčast na projektu "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Statutární město Most - financování projektu "Dny pro mostecké rodiny" - akce Den pro rodinu aneb Den naruby a "Mostecké rodinné ekohrátky"

- Rossmann - dar hygienických potřeb
- Mgr. Leo Steiner - finanční dar
- Martina Škáchová Vaicová - finanční dar
- Mgr. Klára Kubišová - podpora našich aktivit
- Svetlana Matějovská - finanční dar
- Ludmila Smetanová - dar - nábytek a trampolína pro děti na zahradu
- vydavatelství Mladá fronta - dar - časopisy Sluníčko aj. pro děti na akci Vláďa Hron čte pro Barborku a dar dětských knih v rámci projektu Spolu pro MC
- Vladimír Hron - moderátor, bavič - předčítání na akci Vláďa Hron čte pro Barborku
- Josef Dvořák - poradce pro podnikatelské pojištění a Česká pojišťovna - zajištění slevy na zákonném pojištění našeho sdružení
- Čenkovičovi - péče o zahradu (tráva, listí, oprava plotu)
- JUDr. Jaroslava Andreaová - dar - hračka + dobrovolná práce s klienty při nedostatku finačních prostředků na její odměnu
- Jaroslava Kavická - dar knížek a časopisů pro děti i rodiče
- Pavel Matějovský s otcem - oprava plotu na zahradě
- Mgr. Vanda Ernestová - dobrovolná práce s klienty bez nároku na odměnu (z počátku roku 2014)
- Ivona Pekárová - dobrovolná výpomoc v MC
- Svetlana Matějovská - všemožná výpomoc v MC
- Lucie Vogelová - podpora aktivit MC, vedení klubu "Školička"
- www.e-region.cz - web a FB E-region - mediální podpora
- www.v-mostě.cz - web a FB Volný čas v Mostě - mediální podpora
- Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
-PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
-GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma
-Tymos TM Most s.r.o - všemožná podpora v rámci NNO
-Dětská organizace Zálesák Most - všemožná podpora v rámci NNO
-Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz


DONÁTOŘI V ROCE 2013:
Ústecký kraj - finanční dotace - spoluúčast na projektu "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
MPSV ČR - finanční dotace - spoluúčast na projektu "MC-RC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Statutární město Most - spoluúčast na projektu "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - finanční dary na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Severočeské doly a.s. - finanční dary na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Nadace Agrofert Holding - fianční dar na výtvarné pomůcky
United Energy, a.s. - finanční dar pro MC Barborka
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - finanční dar pro MC Barborka
Kočárky Beruška (pí Martina Kaplanová) - finanční dar pro MC Barborka

-KZ system s.r.o. - zprovoznění zvonkového systému zdarma
-Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička - přednáška o financích zdarma
-Ing. Jaroslava Hloužková - dar - hračky pro MC
-Jitka Kellerová - dar - hračky, oblečení do Charity
Most - ART - dar - výtvarné potřeby + sleva na nákup pro MC
-Josef Dvořák - poradce pro podnikatelské pojištění a Česká pojišťovna - sleva na zákonném pojištění našeho sdružení
-www.e-region.cz - web a FB E-region - mediální podpora
-www.v-mostě.cz - web a FB Volný čas v Mostě - mediální podpora
-Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
-Mostecký deník - mediální podpora
-Mostecké listy on-line - mediální podpora
-Vladimír Hron - moderátor, bavič - předčítání na akci Čteme pro Barborku
-Lucie Jungmannová - preventistka Městské policie Most - předčítání na akci Čteme pro Barborku
-Markéta Sochorová - moderátorka Gama rádia - předčítání na akci Čteme pro Barborku
-MUDr. Drahoslava Krhounková - bezplatná interaktivní beseda (gynekologie vč. dětské)
-Jana Hubbart - Orchident - 2x bezplatná interaktivní beseda o péči o zuby
-Monika Pánovová - hračky a knížky pro děti
-Martina Škáchová Vaicová - příprava programu pro děti o Čarodějnicích
-Hana Veselovská - hračky pro děti
-Tomáš a Lída Smetanovi - dodání a příprava dřeva na čarodějnice, sekání zahrady, poskytnutí trampolíny pro děti aj.
-Božena Veselá - animoterapie pro děti zdarma (terapie kontaktem se zvířátky)
-Transport TV - p. Václav Purchart - reklama v HMD (březen/duben 2013)
-P. Sejkora - oprava zvonku
-Cirkus Mini - speciální cena na představení
-Mgr. Vanda Ernestová - dobrovolná práce s klienty bez nároku na odměnu
-JUDr. Jaroslava Andreaová - dobrovolná práce s klienty bez nároku na odměnu (z počátku roku 2013)
-Ivona Pekárová - dobrovolná výpomoc v MC
-Lucie Vogelová - podpora aktivit MC, vedení klubu "Školička"
-PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
-GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma
-Tymos TM Most s.r.o - všemožná podpora v rámci NNO
-Dětská organizace Zálesák Most - všemožná podpora v rámci NNO
-Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz
-reklamní společnost Victory Litvínov

MPSV Rodina
Ústecký kraj
MPSV Rodina
Most-přátelský rodině
logo KZ system
logo SDas
logo Agrofert
logo UE

DONÁTOŘI V ROCE 2012:
Ústecký kraj - finanční dotace - spoluúčast na projektu "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru" v oblasti podpory rodiny pro rok 2012

Statutární město Most - finanční dar na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru" ze sociální komise, finanční komise a prorodinné komise

United Energy, a.s. - finanční dar na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"

Severočeské doly a.s. - finanční dar na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"

MPSV Rodina
Ústecký kraj
MPSV Rodina
Most-přátelský rodině
logo UE
logo SDas

Sponzoři, příznivci, dárci:
-Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
-Mostecký deník - mediální podpora
-Hitrádio FM - mediální podpora
-Týdeník Homér, Homérlive - mediální podpora
-Mostecké listy on-line - mediální podpora
-Vladimír Hron - čtení pro Barborku v rámci kampaně Celé Česko čte dětem během 2. ročníku Týdne čtení dětem v ČR
-reklamní společnost Victory Litvínov - zhotovení reklamních cedulí a magnetu na auto zdarma
-Jaroslava Hloužková – hračky pro děti
-Jozef Pekár - posekání zahrady
-Josef Hylena - stěhování a (de)montáž nábytku během malování, úprava dveří, vodoinstalace
-Mgr. Leo Steiner a kolektiv p. Macha - výmalba v KCR
-Martin Babák - pomoc se správou PC sítě a opravami
-manželé Čenkovičovi - pomoc s údržbou a sekáním zahrady a shovívavost k hluku hrajících si dětí, pomoc s montáží nábytku
-manželé Žaludovi - dar - hračky
-Pan Oboňa a spol. – výpomoc – drobné opravy
-Radim Vaic– výpomoc – drobné opravy
-Ivona Pekárová - dobrovolná pomoc v MC, vedení cvičeníčka, pomoc s úklidem po malování
-Lucie Vogelová - podpora aktivit MC, vedení klubu "Školička"
-Mgr. Vanda Ernestová - dobrovolná práce s klienty bez nároku na odměnu (z počátku roku 2012)
-JUDr. Hana Jeníčková a Mgr. Naděžda Krupczová – podpora v krizové situaci centra
-Jana Štiková - Sovička Most - přátelská výpomoc všeho druhu
-PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
-GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma
-Tymos TM Most s.r.o - všemožná podpora v rámci NNO
-Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz

DONÁTOŘI V ROCE 2011:
ESF - Evropský sociální fond - finanční dotace na projekt "Miniškolka při KCR"

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"

Ústecký kraj - finanční dotace - spoluúčast na projektu "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"

Statutární město Most - finanční spoluúčast na projektu "MC Barborka", financování projektu "Rodina v pohodě"

Sponzoři, příznivci, dárci:
Victory agentura - nezištné zajištění cedulí na plot a auto
Martin Babák - nezištná pomoc se správou PC sítě a opravami
paní Janáčková - dar - časopisy Dáda
"Equipark Svinčice" - svezení na koních a v kočáře pro handicapované děti (projekt Rodina v pohodě) zdarma
"Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice" - Ing. Iveta Kardianová - zajištění dopravy - výlet do Svinčic a Oseka - projekt Rodina v pohodě
Markéta Hendrychová - zajištění sponzora a dárců pro projekt Rodina v pohodě
Lucie Gärtnerová - "Aaja, o.s." - spolupráce na projektu Rodina v pohodě
Dana Petriková a Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
Lucie Bartoš - mediální podpora - Homér
Mostecký deník - mediální podpora
Dundrovi - zapůjčení pumpičky a dofouknutí balonů
p. Oboňa a spol. – výpomoc – drobné opravy
Radim Vaic– výpomoc – drobné opravy
maminky MC Barborka - hračky pro MC a dary pro Charitu
Čenkovičovi - pomoc s údržbou zahrady
Jana Štiková - Sovička Most - přátelská výpomoc všeho druhu
Tymos TM Most s.r.o - všemožná podpora v rámci NNO
Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz
Marcela Marková - pomoc v MC
Mirka Kundertová - pomoc v MC
Helena Ďurinská - pomoc v MC
Michael Novotný - Mikuláš
Martina Škáchová Vaicová - dar pro MC, posekání trávy na zahradě a její úklid, organizace skvělých jednorázových akcí + vedení účetnictví pro mateřské centrum
Ivona Pekárová s manželem - posekání trávy na zahradě a její úklid a práce pro mateřské centrum (vedení MC, pomoc při organizaci akcí)
PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma

DONÁTOŘI V ROCE 2010:
ESF - Evropský sociální fond - finanční dotace na projekt "Miniškolka při KCR"

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"

Ústecký kraj - finanční dotace - spoluúčast na projektu "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"

Statutární město Most - finanční spoluúčast na projektu "MC Barborka"

Sponzoři, příznivci, dárci:
Tymos TM Most s.r.o - dar (mikrofon)
PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
Rodina Čenkovičova - posekání zahrady
Lucie Křižanová - dar pro potřebnou těhotnou maminku - jednorázové plenky
GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma
Ivona Pekárová s manželem a Martina Škáchová - posekání trávy na zahradě a její úklid
Marie Čežíková - dar - stavebnice aj. pro MC
Květinka U dvojčat - 7 kytic + ikebana na akci Národní týden manželství (NTM) - obnova svatebních slibů
Salon Květuše - zapůjčení závojů a šatů pro družičku na akci NTM
Italská cukrárna Archa Most - 3 dorty pro výherce akce NTM
PE-KR Pekařství u Kroupů Bečov - 200 koláčků na akci NTM
Fotokamera Daniel Šeiner - zhotovení 50 ks fotografií - akce NTM
MŠ Braňany -(pí učitelka Helena Křečanová) - obrázky dětí na výstavu NTM
Aquachobotničky-Martina Techlovská
Zdeňka Jamborová - hračky pro MC Barborka
Ivona Pekárová - vedení mateřského centra
Marcela Marková - vedení výtvarky, pomoc v MC
Mirka Vytlačilová - vedení cvičeníčka
Mirka Kundertová - pomoc v MC, zapůjčka na akci NTM
Helena Ďurinská - pomoc v MC
Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz
Michael Novotný - MikulášDONÁTOŘI V ROCE 2009:
ESF - Evropský sociální fond - finanční dotace na projekt "Miniškolka při KCR"
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Statutární město Most - finanční spoluúčast na projektu "MC Barborka"

Ivona Pekárová - vedení mateřského centra
Marcela Marková - vedení výtvarky, pomoc v MC
Mirka Vytlačilová - vedení cvičeníčka
Michael Novotný - Mikuláš
Helena Ďurinská + Mirka Kundertová s manželem - pomoc při přípravách na Mikuláše
Marika Čidlová - hrnečky
Mirka Kundertová - záclony do herny, pastelky, pomoc v MC
Helena Ďurinská - CD pro děti, pomoc v MC
Blanka Kučerová - reproduktory k pc
Renata Steinerová, Mgr. Leo Steiner - vybavení kanceláře - nábytek
SIAD Czech, spol. s r. o Braňany - sponzor akce "Táta a já" - odměny soutěžícím
Česká rafinérská, a.s. - sponzor akce "Táta a já" - odměny soutěžícím
Magna Cartech Velenice - sponzor akce "Táta a já" - odměny soutěžícím
Blanka Kučerová - pomoc s programem a organizací akce "Táta a já"
Monika Girášková - zajištění sponzora na akci "Táta a já"
Klára Babůrková - pomoc s organizací akce "Táta a já"
Lucka Kubišová - pomoc s organizací akce "Táta a já"
Veronika a Jakub Frolíkovi - pomoc s organizací akce "Táta a já"
Kamila Vítrová - obstarání buřtů na akci "Táta a já"
Josef Hylena- posekání zahrady na akci "Táta a já"
Římskokatolický farní úřad Most - zapůjčení napichováků na buřty
Josef Hylena - bezplatné zapůjčení sekačky (vč. pohonných hmot) na posekání zahrady + dřevo na čarodějnice
maminka Kamily Sidorové - dar - mikrovlnná trouba
A. Fraňková, E. Fiřtová, A. Krausová, J. Fikarová, M. Krausová a B. Žaludová - pomoc a občerstvení při výstavě svat. fotografií
Ing. Petr Blatný - FINTEC, Brno - finanční dar pro MC
Alena Horká - vedení "výtvarných hrátek"
Mirka Vytlačilová - cvičení na gymbalonech
Eva Fiřtová - dohled v MC u "mrňousků"
Monika Pánovová - dohled v MC Barborka u větších dětí
občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz
Aquachobotničky-Martina Techlovská - finanční podpora činnosti KCRDONÁTOŘI V ROCE 2008:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka"
Procter&Gamble a Nadace VIA - finanční dotace na projekt "Rozvoj MC Barborka"
Statutární město Most - finanční dotace na projekt "Provoz MC Barborka"

Sponzoři:
Alena Horká - vedení "výtvarných hrátek"
Mgr. Eva Čenkovičová s rodinou - pomoc se zahradou
Mgr. Leo Steiner - finanční dar
paní Stanislava Bryndová - shánění sponzorů, lektorů apod.
paní M. Marková - přednáška zdarma o první pomoci
Eva Fiřtová - dohled v MC u "mrňousků", dar - papíry, pomoc při akcích MC
Míša Vojáčková - organizace vánoční nadílky, pomoc s dozorem v MC
Monika Pánovová - dar - skleničky, dohled v MC Barborka u větších dětí
Iveta Kadlecová - dohled v MC Barborka o prázdninách
Iveta Kojičová - spolupráce při karnevalu
Jana Benešová - sponzorský dar, hrnečky, přednáška
Mgr. Veronika Frolíková - přednáška
SIAD Czech spol. s r.o. - helium a balonky na oslavu
Luboš Růžička - razítka pro děti
Mirka Vytlačilová - cvičení na gymbalonech, spolupráce při karnevalu, dary - hračky
Adina Entlichová, Věra Seifertová, Monika Kloubková - pomoc v MC
Marcela Marková - hlídání dětí při přednáškách a pomoc v MC
Aquachobotničky - Martina Techlovská - finanční podpora činnosti KCR
občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.czDONÁTOŘI V ROCE 2007:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka"

Sponzoři:
Statutární město Most - finanční dotace na spolufinancování projektu MC Barborka
Statutární město Most - zápůjčka pozemku u KCR na zřízení dětského hřiště
SIAD Czech spol. s r.o. - finanční podpora výstavby dětského hřiště
PROMOMEDIA, s.r.o. - vybavení herny mateřského centra Barborka
občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz
P. Mgr. Josef Hurt - finanční podpora činnosti KCR
Aquachobotničky - Martina Techlovská - finanční podpora činnosti KCR
Bc. Petr Knorr - finanční dar na provoz KCR
Antikvariát Luboš Růžička za papíry na výtvarné a rukodělné aktivity
SIAD Czech spol. s r.o. - věcný dar do KCR
Ing. Matuščinová z Úřadu práce v Mostě - odborná přednáška
Miloslava Marková - odborná přednáška
MUDr. František Kovář - odborná přednáška o dětských zubech
CES Invest - p. Sedláček - dotovaná cena za výstavbu hřiště
Ing. Věra Tomková Krajská hygienická stanice - jedinečný přístup
Tiskárna K&B - sponzorská cena za tisk letáků
Petr Petrik - Agentura 21 - finanční podpora akce "Den dětí"
Mgr. Naďa Krupczová - supervize
Jindra Záhrobská - pomoc při akcích
Helena Adámková - pomoc při akcích
Svetlana Nemetzová
Bohumila Zíková
Mgr. Čenkovičová - odborná přednáška
Dana Petriková - osobní vklad při rozjezdu + vedení činnosti MC Barborka
Jitka Fáberová s manželem - za věcný dar (plachta na pískoviště)
František Cmíral - nakreslení pohádkových postav - výzdoba vstupní haly KCR
Jarka Hloušková - hračky do MC
Renata Mikulášková - pohostinnost - výlet vláčkem + spolupráce na akcích
Čeněk Lain - příprava akce pro děti "Pálení čarodějnic"
Mirka Vytlačilová - vedení cvičení na gymbalónech
týdeník Homér - bezplatná propagace našeho sdružení a jeho programůDONÁTOŘI V ROCE 2006:
Nadace občanského rozvoje společnosti (NROS) - finanční dotace na projekt "Rozvoj Krušnohorského rodinného centra"

Sponzoři:
Farnost Most - finanční podpora (vánoční sbírka)
Ladislav Bartoš - výtvarník - výtěžek z vernisáže obrazů - hračky
Petr Petrik - Agentura 21 - finanční aj. podpora
Siad Czech spol. s.r.o. - balónky / helium na dětí
Mgr. Leo Steiner - finanční podpora činnosti KCR
P. Josef Hurt - za myšlenku založení MC
Mgr. Anna Milerová - přednáška o výživě
Petra Svobodová -
Kateřina Gálová - kosmetický workshop + drobné dárky dětem
p. Benešová - hlídání dětí
Reklamní agentura Print, s.r.o. - Radek Kupica
Tymos - Tomáš Smrž
MUS, a.s.
Farnost Most - finanční podpora činnosti KCR
Jana Štiková - vytvoření loga KCR

V poděkování nemůžeme zapomenout též na majitele objektu, ve kterém sídlí naše organizace, Mgr. Leovi Steinerovi. Jsme vděční za vynikající vzájemné vztahy a vstřícnost, stejně jako za dotované nájemné prostor, které obýváme a rovněž za sekání zahrady.

S potěšením též uvádíme bezproblémové a přátelské vztahy se spolunájemci objektu - firmou Asista, konkrétně s paní Bryndovou, Markovou, Horáčkovou, Šaškovou a Šílovou.

Spolupracující organizace:
Statutární město Most
Asista, s.r.o. - partnerství
Oblastní charita Most
Centrum volného času
Genesia, o.s.
Síť mateřských center
Asociace center pro rodinu
Národní centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
Centrum pro rodinu Krupka - Litoměřice
Regionální rozvojová agentura - partnerství
MC Radka Kadaň - partnerství
Hospic Most
občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz

Výčet všech dobrých duší, kterým vděčíme přímo či nepřímo za pomoc v naší činnosti je velmi široký a moc se omlouváme těm z vás, na které jsme možná v tuto chvíli neúmyslně zapomněli.